Skontaktuj się z nami


Oktagon sp. z o.o.
ul.Korfantego 2a, 01-496 Warszawa
tel. (22)869-92-82, fax (22)350-67-73
Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawa w Warszawie,
XIX Wydz. Gosp. KRS; Numer KRS: 0000104185
Wysokość kapitału zakładowego 50000zł
e-mail: biuro@oktagon.pl

Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie lub listownie na adres naszej firmy.
Zapraszamy również na spotkanie z naszym przedstawicielem. Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia prezentacji i testów naszych liczarek banknotów i monet oraz innych urządzeń z naszej oferty we wspólnie uzgodnionym miejscu i czasie.